Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Francek, Jindřich, 1943-


Citace: PNP-LA
Narozen 2.2.1943 v Hradci Králové. PhDr., archivář a historik, věnuje se dějinám měst, práva a správy v raném novověku a vývoji kriminality a hrdelního soudnictví. historické práce.