Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Knapo, Alexander


Citace: Jeho: Cvičebnica mechaniky stavebných konštrukcií
Citace: Alexander Kanpo, Zbyněk Hála, Karel Souček: Po'lnohospodárske stavby
Citace: Alexander Knapo, Róbert Binder: Lesnícke stavby
Citace: Aleksander Knapo, Alfred Šourek: Stavebné hmoty a železobetón
Citace: SKK SR
Citace: NKC
Autor publikací z oboru zemědělského stavitelství, též učebnice.