Skip to main content

Detail autorityVazby: ČSSI

Citace: www (Český svaz stavebních inženýrů), cit. 28. 4. 2016
Sdružení stavebních inženýrů a vysokoškolsky vzdělaných odborníků příbuzných oborů činných ve výstavbě., ČSSI je přímým pokračovatelem ČSSI (1968-1978), je rovněž pokračovatelem Spolku inženýrů a architektů v Království Českém (zal. v r.1866) a Spolku československých inženýrů (zruš. v r. 1951).