Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kučera, Milan, 1929-2018


Citace: Představy mladých lidí o manželství a rodičovství
Citace: Kučera, Tomáš: Zemřel Ing. Milan Kučera. In: Demografie. Revue pro výzkum populačního vývoje. Roč. 60, 2018, č. 1, s. 71
Narozen 2. 7. 1929, zemřel 1. 2. 2018. Ing., demograf.