Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Jassinger, Alfréd, 1935-


Citace: Alfréd Jassinger, Dušan Pinka: Rozhodovanie v riadení priemyselného podniku
Citace: Alfréd Jassinger, Tibor Palka: Riadenie poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu
Citace: Alfréd Jassinger, Tibor Palka: Rozhodovanie - základ riadenia poľnohospodárskeho podniku
Citace: Alfréd Jassinger: Baťov systém podnikateľského riadenia - inšpirácia pre súčasné podnikové riadenie
Citace: Alfréd Jassinger: Ekonomicko-matematické metódy v riadení
Citace: Alfréd Jassinger: Kybernetika a riadenie
Citace: Alfréd Jassinger: Kybernetika v praxi
Citace: Alfréd Jassinger: Základy moderného riadenia ekonomiky
Citace: Zdeněk Malaník, Alfréd Jassinger: Moderné principy riadenia potravinárskeho podniku
Citace: Zdeněk Malaník, Alfréd Jassinger: Riadenie investičnej činnosti v potravinárskom podniku
Prof., Ing., CSc., slovenský ekonom.