Skip to main content

Detail autorityKód geografické oblasti: e-gx---
Vazby: Bádensko (Německo)
Vazby: Württembersko (Německo)
Vazby: Heuneburg (Německo : archeologická lokalita)
Vazby: Baden-Württemberg (Německo)

Status/Správní celek: správní celek