Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Gojda, Martin, 1956-


Citace: Archeologie krajiny. Academia 2000
Citace: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů, Libri
Narozen 11.6.1956 v Praze. PhDr., CSc., archeolog a historik, práce z oboru krajinné archeologie, raného středověku, metodické archeologické práce, práce o letecké archeologii.