Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Hasil, Jan


Citace: Tradition - Umgestaltung - Innovation (herausgegeben von Eike Gringmuth-Dallmer und Jan Klápště in Zusammenarbeit mit Jan Hasil), 2014
Citace: www(Archeologický ústav Akademie věd ČR), cit. 1. 4. 2015
Citace: www(Univerzita Karlova, Ústav pro archeologii), cit. 1. 4. 2014
Mgr., archeolog, specialista na pravěk a raný středověk, autor prací z oboru.