Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Marek, František, 1913-1987

Vazby: Müller, František, 1913-1987

Citace: PNP-LA
Citace: Marek, F.: Nestačí jeden život, Jihlava 2010
Narozen 27.7.1913 v Moravských Budějovicích, zemřel 9.7.1987 v Jihlavě. Původním jménem František Müller, změna provedena po roce 1945. PhDr., středoškolský profesor, prozaik, historik, psycholog, kulturně historické stati z Jihlavska a severních Čech, překlady z němčiny a angličtiny.