Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Sláma, Lukáš


Citace: Sláma, Lukáš: Krušné hory ve švédském sevření : poslední tažení Jana Banéra 1641, 2020
Citace: www(Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, Katedra historie), cit. 27. 4. 2020
Historik, zaměřuje se na období třicetileté války.